Sankt Josefs år

Kardinalens kolumn
Foto: Greger Hatt

För några år sedan kunde jag besöka ett karmelitnunnekloster i Buenos Aires vigt åt San José. Där vördas en bild av Sankt Josef som ligger och sover. Det var under sin sömn som Josef två gånger fick viktiga uppdrag av Gud. Påve Franciskus, som en gång var ärkebiskop i Buenos Aires, har en stor vördnad för denna bild av den sovande Josef. Den visar oss på sömnens nåd och gåva. Också då står vi till Guds förfogande. Mycket kan klarna under sömnens vila. Vår oro kan stillas. Vi kan få ny kraft och insikt för hur vi bättre skall tjäna Gud. Josef kan hjälpa oss att integrera sömnen i vårt andliga liv. Om vi har svårt att sova kan vi be honom om hjälp – och bön leder ofta helt naturligt över till sömn.

Har vi svårt att be och hittar vi ingen som kan hjälpa oss att lära oss att be, då skall vi vända oss till Josef, säger Teresa av Avila. Han kan bli vår läromästare på bönens väg. Först tycker vi det låter lite underligt. Josef har inte lämnat några vackra ord efter sig – utan bara tystnad. Kanske det är det som är hemligheten med bön? Att vara tyst i vördnad och kärlek inför Gud. Att mer lyssna till Guds ord än själv prata på. Josef kan dela med sig av tystnadens gåva som också kan bli bönens nåd.

Ora et labora, be och arbeta – sade den helige Benedikt. I själva ordet labora (arbeta) ligger ora (be) inbäddat. Josef kan lära oss att själva arbetet kan bli en gudstjänst. Han fick säkert jobba hårt för att försörja Jesus och Maria, men i deras närhet blev det något underbart. Alla arbetare, vad de än arbetar med, får göra det i gemenskap med Josef och under hans beskydd. Då blir arbetet något mer, något större – en delaktighet i Guds ständiga arbete på skapelsen.

En dag är det slut med sömn, bön och arbete. ”Nån gång måste det dös” – som en av våra präster sade till någon som inte var riktigt beredd. Att dö är inte lätt. Vi är skapade för att få leva – för evigt. Hur Josef dog vet vi inte, bara att han dog. Ändå ser vi honom som en hjälpare i vår dödsstund. Har vi levt som han i bön och arbete – och sovit gott – då blir döden lättare. Då blir döden Syster Död som den helige Franciskus säger.

Påve Franciskus sätter Josef mycket högt. Därför bestämde han att Sankt Josef skall nämnas varje gång vi firar mässan, i den eukaristiska bönen. Därför har han gett oss detta Josefs år. Därför kan det bli oss – och hela kyrkan – till stor hjälp.

Helige Josef, be för oss, be för kyrkan! Hjälp oss att arbeta och dö!

+ Anders Arborelius OCD