Spanien och Portugal mot legaliserad dödshjälp

Portugal och Spanien har blivit de senaste två länderna att besluta om att legalisera dödshjälp.

Med stor majoritet röstade Portugals parlament i fredags ja till att legalisera dödshjälp för människor över arton år som lider av ”långvarig” och ”outhärdlig” smärta. Endast de som bor i landet, eller som har permanent uppehållstillstånd, kommer att ha rätt att efterfråga dödshjälp.

Katolska kyrkan hade förgäves försökt få till en folkomröstning i frågan. Även Socialdemokratiska partiet – en del av oppositionen – försökte fördröja omröstningen, eftersom Portugal just nu är hårt drabbade av pandemin och partiföreträdare befarade att pandemin gett upphov till ”stor oro och fruktan bland människor när det gäller liv och död”, vilket man menar påverkade omröstningen. Landets president väntas inom kort gå på parlamentets linje och skriva under den nya lagen, trots att han sagt sig vara principiellt emot dödshjälp.

Också grannlandet Spanien kommer med all sannolikhet att tillåta dödshjälp senare i år. Där vann förespråkare en parlamentsomröstning i december, och senaten väntas rösta ja till förslaget under våren. Liksom i Portugal var katolska kyrkan i Spanien högljudd motståndare till legaliseringen under den samhällsdebatt, som föregick parlamentsomröstningen.

(Respekt)