Sankt Josef i Fatimamiraklet

Solmiraklet i Fatima 1917 (foto: okänd)

När kyrkan nu kallats av påve Franciskus att viga ett helt år till familjernas liv och samtidigt ställa det under den helige Josefs beskydd, kan vi åter beakta vad Guds Moder Maria sagt till Lucia Santos i Fatima om just äktenskapen: ”Den sista striden mellan Kristus och Satan är en strid om familjen och äktenskapet”.  

Sankt Josef har i privatuppenbarelserna i Fatima fått en undanskymd roll vid sidan av Jesus, Guds Moder och Fredens ängel. Det är Fredens Ängel och Jesu och Marias uppenbarelserna till de tre barnen, Lucia, Francesco och Jacinta som vi i första hand tar till oss med de budskap de innehåller.

Det är de unga herdebarnens renhet i tron och deras villighet att lida mycket som gottgörelse för de otroendes olika helgerån som styrker oss i vår egen avkristnade tid med alla dess villfarelser som för oss är Fatimabudskapet. Det är alltid huvudsaken.

Solmiraklet är ett enastående tecken som visar oss att den materiella världen är en slags projektion av den andliga världen med dess oräkneliga änglahierarkier och heliga mänskliga andar som tillber Gud i sin eviga och heliga Treenighet. Inget känt mirakel talar så mycket som det i Fatima om den osynliga och övernaturliga skapelsen som vi alla tillhör.

De unga visionärernas möte med Guds Moder Maria och Jesus är lika häpnadsväckande rikt och förklarande som de stora uppenbarelserna i Gamla testamentet, med Abraham, Jakob, Mose och Elia. I tron hör vi Gud tala till oss som lyssnar och söker Honom i vårt liv. I Fatima hörs Guds röst på ett sätt som fyller oss med nåd och leder oss vidare.

Vi kan ändå i tacksamhet och i igenkännandets glädje ta till oss det som också framgår om sankt Josef, Återlösarens beskyddare och Marias jungfrulige make i äktenskapet. Den lilla bilden av sankt Josef, han som är kyrkans beskyddare, fyller oss med särskild glädje. De är de tre visionärernas bild av honom vi får se och aldrig glömma. Gud lät honom visa sig tillsammans med Jesus och Maria för att för alltid påminna oss om den heliga familjen som är början på en ny mänsklighet genom Inkarnationens mysterium.

Den himmelska scenen beskrivs med följande ord i boken Fatima – 100 frågor och svar om uppenbarelserna av Maria (100 Questions & Answers about the Marian Apparitions, Ignatius Press, 2020):  

Sedan Vår Fru försvunnit bredvid solen såg barnen en vision av sankt Josef som höll barnet Jesus. Bredvid dem stod Vår Fru klädd i vitt med en blå mantel. Sankt Josef och Jesus gjorde korstecknet och tycktes skänka världen sin välsignelse. Efter att bilden försvunnit såg Lucia Jesus och Maria som Vår Fru av Sorgerna. Jesus välsignade världen en gång till. Till slut visade sig Maria som Vår Fru av Berget Karmel som en slags förutsägelse av att Lucia senare skulle inträda i Karmel i Coimbra. Alla tre barnen såg visionen av den Heliga Familjen, men bara Lucia såg de två sista.

I en annan bok, Fatima Mysteries, Mary’s Message to the Modern World, Ignatius Press och Rosikon Press, av Grzegorz Górny och Janusz Rosikon, 2017, finns en beskrivning av själva solmiraklet och den mediala bevakningen den 13 oktober 1917. Också här återges scenen där sankt Josef framträder med Jesus och Maria:  

Avelino de Almedia som var journalist på den regeringsvänliga och antiklerikala tidningen O Seculo stod mitt i folkmassan. Han hade rest från Lissabon för att avslöja den katolska bluffen och var säker på att få ett unikt material till sin tidning. Det var inte något misstag. Hans reportage är ensamt i sitt slag men inte så som han tänkt sig. Han bekräftade miraklet och publicerade en lång artikel om det:

”Folk av alla yrkeskategorier och samhällsklasser såg miraklet. Det var män och kvinnor, unga och gamla, lärda och olärda, adel och bönder, rika och fattiga, troende och ateister, de som var nära visionärerna och de som befanns sig på några mils avstånd.

Just när folkmassan svängde över mellan hänförelse och förskräckelse fick barnen se en ny syn. Lucia berättade med dessa ord: ’Vi såg sankt Josef med Barnet Jesus och Vår Fru, som var klädd i vitt med en blå mantel bredvid solen. Sankt Josef och Barnet Jesus tycktes välsigna världen ty de gjorde korstecknet med handen.

När denna vision försvann lite senare, såg jag Vår Herre och Vår Fru. Jag tyckte det såg ut som Vår Fru av Smärtorna. Vår Herre tycktes välsigna världen på samma sätt som sankt Josef gjort.

Den synen försvann också och jag såg Vår Fru en gång till, och då såg hon ut som Vår Fru av Karmel.’ ” (Lucia, Fatima, sid 172).

Diakon Göran Fäldt, Jönköping