Svensk kultur och katolsk tro

En julkrubba i närapå verklig storlek i korridoren. En meterlång rosenkrans i ett klassrum. Ett kapell där eleverna titt som tätt går in för att be. De katolska kännetecknen på Sant Eriks katolska skola är många.

Katolskt magasin besöker Sankt Eriks katolska skola i Enskede en gråmulen decemberdag när dagsljuset har svårt att tränga in i den gula tegelbyggnaden, präglad av tidstypisk 1960-talsarkitektur. Vi börjar besöket hos skolans rektor sedan fem år, Mats Hansén, och inleder samtalet med frågan om konfessionella friskolor, vilka varit föremål för intensiva, politiska diskussioner sedan flera år. Mats Hansén tar debatten med jämnmod.

– Diskussionen gäller dels ett etableringsstopp för nya konfessionella friskolor, som jag inte tror att det kommer att bli så mycket av, berättar han.

– Desto allvarligare är den pågående utredningen En mer likvärdig skola, som just varit ute på remiss. Den utredningen vill bland annat förbjuda kösystemet till friskolor och i stället införa ett lottningssystem. Men det förutsätter att alla skolor är precis likadana. Om jag som förälder vill ha just en katolsk skola för mitt barn och mitt barn blir lottat till en helt annan skola så det blir ju jättekonstigt.

Läs hela reportaget om Sankt Eriks katolska skola i Km nr 1/2021.