Öppning för förändrade restriktioner i kyrkolokaler

Namninsamlingen för att uppmana regeringen att införa bestämmelser för religiösa samlingar i linje med pandemilagen har överlämnats. Samtidigt gör Sveriges kristna råd en helomvändning i frågan och uppmanar nu regeringen att inför ”mer konsekventa regler”.

Alexander Kegel, initiativtagaren till namninsamlingen, lämnade i fredags in de över tretusen tvåhundra underskrifterna till kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

– Eftersom det var ett digitalt möte, så lämnades namninsamlingen in digitalt. En fil med alla underskrifter, samt undertecknarnas egna kommentarer mailades till kulturministern.

Knuff på vägen

Med på mötet var även Anders Lindell, politiskt sakkunnig på kulturdepartementet, samt jesuitpater Ulf Jonsson. Alexander Kegel tror, att namninsamlingen kom i rätt tid.

– Kulturministern hade redan dagen före mötet [under regeringens presskonferens 4 feb, red. anm.] presenterat att regeringen arbetar på att ta fram nya flexibla regler, så blev det inte så mycket argumentation under mötet. Amanda Lind var mycket väl medveten om problematiken, och lyfte fram sin egen kyrkliga bakgrund för att visa att hon förstår den sorg och saknad kristna känner. Vad som var nytt, och det som antagligen gjort att frågan lyfts, är att de nu finns en större samsyn i regeringen att man behöver komma tillrätta med de skeva restriktionerna. Därför tror jag att namninsamlingen blir en liten knuff på vägen.

Att nå ut med information om namninsamlingen har varit en utmaning, berättar Alexander Kegel.

– Insamlingen spreds huvudsakligen på sociala medier, och det har varit svårt att nå dem som inte använder sådana, eftersom man inte har den naturliga mötesplatsen, kyrkan, just nu. Så jag är ändå väldigt nöjd med den uppslutning som blev.

Tydlig uppmaning från kyrkoledare

Sveriges kristna råd (SKR) har hittills inte öppet uppmanat regeringen till att ändra restriktionerna för kyrkor; senast i slutet av januari meddelades på SKR:s hemsida att ”styrelsen menar att det just nu inte är tillfälle att begära andra regler än de som nu finns utifrån den allvarliga smittspridningen”. Men i går offentliggjordes ett öppet brev från SKR:s presidium till Amanda Lind med en tydlig uppmaning att överse de nuvarande restriktionerna: ”Vi önskar att regeringen nu ser över de inkonsekvenser i regleringen som drabbar trossamfunden. Inkonsekvens underminerar förtroende. Därför hoppas vi att snart får leva med mer konsekventa regler.”

Enligt uttalanden från Amanda Lind arbetar regeringen just nu med att ta fram konkreta förslag på nya regler för bland annat kyrkor, som kommer att gå ut på snabbremiss under senare delen av februari.

Läs SKR:s öppna brev här