Rösträtt i biskopssynoden för första gången till en kvinna

För första gången får en kvinna rösträtt i biskopssynoden meddelar Vatikanen. Det rör sig om den franska ordenssystern Nathalie Becquart, som blir biträdande sekreterare vid synodens sekretariat och därmed blir röstberättigad.

Biskopssynoden inrättades 1965 av påven Paulus VI på initiativ av Andra Vatikankonciliet och har en rådgivande funktion. Den sammankallas av påven, som vanligen deltar i sammanträdena. Medlemmar är ordförandena i biskopskonferenserna, företrädare för vissa manliga ordnar, kurians kardinaler och några som utses direkt av påven. Även delegater från andra trossamfund brukar närvara och därutöver är även lekmän ofta representerade. Synoden sammanträder vart tredje år, med extra synoder vid behov, för att dryfta olika frågor där påven anser sig behöva lyssna på stämningarna i världen.

– I och med att syster Nathalie utnämns och får möjlighet att delta med rösträtt, öppnas en dörr på vid gavel, säger kardinal Mario Grech, biskopssynodens generalsekreterare, till Vatican News. Vi kommer sedan att se vilka andra steg som kan tas i framtiden. Påve Franciskus har ofta framhållit vikten av att öka kvinnors deltagande i urskiljningsprocesser och beslutsfattande inom kyrkan.

Nathalie Becquart tillhör missionärsorden Xavière-systrarna. Som en av två biträdande sekreterare kommer hon att tillhöra ledningsgruppen för kurian. Samtidigt utnämndes den spanske augustinprästen Luis Marín de San Martín till biskopsynodens andre biträdande sekreterare. Kommande biskopssynod planeras hållas oktober 2022 med temat synodalitet.   

(Vatican News)