Kardinal Arborelius på audiens hos påven om interreligiöst nätverk

Foto: Vatican Media

Påve Franciskus tog i fredags emot kardinal Arborelius tillsammans med en delegation från Europeiska institutet för internationella studier (EIIS), ett internationell forsknings- och utbildningsinstitut med nära anknytning till Sverige.

Den privata audiensen hos påven var med anledning av en bok om internationella relationer och interreligiös dialog, som var resultatet av ett internationellt, interreligiöst symposium i regi av EIIS i Stockholm hösten 2019 i samarbete med Stockholms katolska stift. Bland slutsatserna från seminariet var att det behövs ett internationellt, interreligiöst nätverk med målet att arbeta för en möteskultur – en internationell plattform för möte och dialog, vilket delegationen presenterade för påven Franciskus.  

EIIS, beläget i Stockholm och i Salamanca i Spanien, har tillkommit för att vara ett centrum för forskning och utbildning inom internationella relationer, diplomati, hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt samt ett forum för dialog mellan länder, religioner, internationella organisationer och akademiska institutioner.

Under besöket uppmuntrade påven de närvarande att fortsätta att utveckla nya, kreativa vägar för att främja en kultur för möten bortom religiösa och kulturella skillnader och för fred i världen. Påven tackade även kardinal Arborelius för det stöd som katolska kyrkan i Sverige har gett till initiativet i syfte att främja interreligiös dialog och enhet mellan människor.

Kardinalen berättar att påven under audiensens gång även ville höra om situationen i Sverige.

– Den interreligiösa dialogen har ju blivit viktigare och viktigare här i och med att Sverige har blivit ett så blandat samhälle. Påven har alltid stor respekt för det svenska samhället och försök att också sprida rättsarbete och arbete för mänskliga rättigheter. Han påpekade också sin respekt för drottning Silvia, som ju har deltagit i olika seminarier i Vatikanen om frågor kring människohandel och liknande, sade han till Vatican News dagen efter audiensen.