Nya regler från kommunistpartiet i Kina om biskopsvigningar bortser från avtal med Vatikanen

Den 1 maj träder nya regleringar i kraft i Kina, skapade av kommunistpartiet för att etablera hur biskopsutnämningar ska gå till. Enligt nyhetsförmedlaren Catholic News Agency innehåller bestämmelserna inte ett ord om Vatikanen – trots att avtalet mellan Kina och Heliga stolen om just biskopsutnämningar förlängdes så sent som i september i fjol. 

I mitten av september 2020 förlängdes det avtal, som ingicks 2018 mellan Kina och Heliga stolen och som skulle se till att biskopsvigningar i Kina godkändes både av Folkrepubliken och av Vatikanen. Men enligt kommunistpartiets promemoria, som publicerades tidigare i år, kommer nya biskopar att utses av den patriotiska, statskontrollerade katolska kyrkan och biskopskonferensen i samarbete. Att Vatikanen skulle få inflytande – vilket är vad avtalet går ut på – nämns inte.

Texten i avtalet har hittills inte offentliggjorts, men sägs gå ut på att kommunistpartiet inför varje biskopsutnämning ger tre namn till påven, som sedan väljer en av de tre. Syftet med avtalet var att återställa katolska kyrkans enhet, då den sedan 1957 bestått av dels den patriotiska kyrkan under kontroll av kommunistpartiet, och dels den underjordiska, som var lojal med påven, men vars biskopar inte officiellt var biskopar och vars präster ofta utsattes för hård förföljelse.

Hård kontroll

Enligt de nya reglerna från kommunistpartiet måste alla präster inom den patriotiska kyrkan aktivt stödja kommunistpartiet, dess ledare och ”det socialistiska systemet” samt ”utöva socialismens kärnvärderingar”. Dessutom kommer alla som går in i en kyrka att avkrävas på legitimation och registreras i regeringens gigantiska övervakningssystem. Enligt the Tablet har en stor andel av prästerna i den tidigare underjordiska kyrkan, samt ett par biskopar, fortfarande inte registrerat sig inom den patriotiska kyrkan eftersom en sådan registrering innebär att man går med på att ge kommunistpartiet bestämmelserätt över kyrkans och hennes lära.

Rivningsvåg

Hittills har man i Vatikanen inte offentligt kommenterat de många övertramp som regelbundet sker i Kina när det gäller katolska kyrkan. Nyligen meddelades till exempel de tvåtusen församlingsborna i Jesu heliga hjärtats församling i Yining i Xinjiangprovinsen att de måste tömma kyrkan eftersom den ska rivas, enligt Asia News. Kyrkan invigdes så sent som 2002 med alla tillstånd som krävdes, men byggnaden anses nu inte vara ”tillräckligt kinesisk” och samtidigt ”ta för mycket uppmärksamhet” där den ligger intill en huvudväg som leder till den lokala flygplatsen. Församlingen hade redan tidigare tvingats ta bort alla kristna symboler från fasaden, vilket syns tydligt på bilden nedan. Enligt Asia News har fyra andra kyrkor och ett antal moskéer nyligen rivits i Xinjiangprovinsen utan att församlingarna har fått någon ersättning för nya byggnader.

Ifrågasatta biskopsvigningar

När avtalet förnyades i september 2020 hade två biskopsvigningar skett enligt avtalet. Sedan dess har kyrkan i Kina kungjort ytterligare två biskopsvigningar, men utnämningarna har ännu inte kommunicerats av Vatikanen i deras dagliga bulletin, vilket är gängse bruk när biskopar tillträder eller avgår. De bägge utnämningarna har dock rapporterats av Vatican News, och sagts vara godkända enligt avtalet, men vissa frågar sig om så verkligen varit fallet eller om Heliga stolen helt enkelt tvingats godkänna vigningarna efter de skett.

(The Tablet, Asia News)