Vinst från donerad Lamborghini blir förskola i Irak

Dagarna före påvens resa till Irak, som inleds i morgon, färdigställdes en förskola och ett församlingshus efter att ha förstörts av IS. Återuppbyggnaden av de två byggnaderna möjliggjordes tack vare försäljningen av en sportbil, som påven tidigare fått som gåva.

Den speciallackerade vita Lamborghinin med guldemblem donerades av biltillverkaren till påven personligen i november 2017. Efter att ha välsignat bilen beslöt påven att den skulle auktioneras ut, och vinsten från försäljningen blev motsvarande åtta miljoner sjuhundratusen kronor. En stor del av denna summa gavs till den påvliga stiftelsen Aid to the Church in Need och öronmärktes för att hjälpa den hårt drabbade kristna befolkningen på Nineveslätten i Irak.

De två byggnaderna, som man nu kunnat återställa tack vare påvens gåva, finns i staden Bashiqa, en dryg mil nordost om Mosul. Bägge två – en förskola för sjuttio barn och ett församlingshus till en kyrka intill – färdigställdes enligt plan, i tid för påvens besök till Irak, som påbörjas i morgon.

Den syrisk-katolske ärkebiskopen av Mosul, Yohanna Boutros Mouche, som själv kommer från Bashiqa, hoppas att återuppbyggnaden som pågår ska hjälpa förskingrade kristna familjer, som nu långsamt återvänder efter IS härjningar.

– Vi är glada att vi blivit klara med jungfru Marias förskola, som kommer att hjälpa och uppmuntra våra barn att återvända till Bashiqa, säger han till Aid to the Church in Need.

Enligt organisationen är det hittills endast fyrtiofem procent av de kristna familjer som förut bodde på Nineveslätten, och som fördrevs av IS, som hittills har vågat flytta tillbaka.

(Catholic News Agency)