Pandemins konsekvenser ökar våldet mot kvinnliga konvertiter, visar ny rapport

Kvinnor som har konverterat till kristendomen hotas i ökande grad av våld under coronapandemin. Det visar en ny rapport om könsbaserad religiös förföljelse, publicerad av organisationen Open Doors. Ökningen gäller både psykiskt och fysiskt våld.

Enligt Open Doors rapport har speciellt kristna konvertiter hamnat i en utsatt situation när samhällen har stängt ner. Allra mest utsatta är kvinnorna. Rapportförfattarna skriver bland annat att konvertiterna är ”utsatta för större risk när de befinner sig inlåsta tillsammans med sina familjer, som kan utnyttja dem för att de har lämnat familjens eller samhällets religion och konverterat till kristendomen”.

– I samband med internationella kvinnodagen vill vi få lagstiftare att börja förstå det förtryck som kristna kvinnor i världen utsätts för, när de fredligt försöker leva ut den tro de själva har valt, säger Helen Fischer, en av författarna bakom rapporten.

”Ett sätt att traumatisera samhället”

Rapporten visar även att handeln med kvinnor och flickor, som tvingas in i äktenskap eller sexuellt slaveri, ökat, liksom sexuellt våld mot kvinnor och flickor.

– Det här våldet är ett vapen för förföljelsen, ett sätt att göra kristna kvinnor sårbara och att traumatisera samhället, säger en anonym fältarbetare som arbetar mot förföljelse av kristna i Centralafrikanska republiken, och som citeras i rapporten.

Open Doors rapport lyfter särskilt fram ett par områden och de olika risker för kristna kvinnor som finns där. I Mellanöstern, Nordafrika och Afrika söder om Sahara gäller det främst påtvingade äktenskap, sexuellt våld och slaveri från olika islamistiska grupperingar. Även om flickan eller kvinnan lyckas fly tillbaka hem blir hon och hennes barn ofta stigmatiserade och utstötta. I Kina och de angränsande länderna i Sydostasien är det kidnappning som är det störta hotet; Kinas ettbarnspolitik har lett till en omfattande brist på kvinnor, och många tjänar stora pengar på att sälja kvinnor eller unga flickor för äktenskap.

Utgår från World Watch List

Peter Paulsson, generalsekreterare för Open Doors Sverige, säger i ett uttalande att det på senare år blivit tydligare att utsattheten skiljer sig åt mellan kvinnor och män.

– Även om religiös förföljelse i sig är avskyvärd, så fokuserar angreppen dessutom på de områden som skapar störst skada för kvinnor respektive män. Detta är något vi vill uppmärksamma på internationella kvinnodagen.

Rapporten om könsbaserad religiös förföljelse har släppts en gång om året sedan 2018 och i jämförelse med övriga år var 2020 det värsta året för könsbaserad förföljelse av kristna. I rapporten används data som har samlats in av Open Doors till World Watch List 2021, som publicerades i början av året, och man fokuserar på de femtio länder som finns med på listan.