Angående regeringens utrikesdeklaration

Foto: Wikimedia Commons

Under sin presentation av regeringens utrikesdeklaration lyckades Ann Linde, Sveriges utrikesminister, att få med många av de mänskliga rättigheterna. Det var bra, men hon lyckades (skickligt?) undvika att benämna frågan om religionsfriheten i världen.

Det faktum att mer än åttio procent av världens befolkning lever i stater som saknar religionsfrihet, helt eller delvis, tog hon inte upp. Var det medvetet av utrikesministern att inte beröra denna mänskliga rättighet? I så fall på vilken grund? Kan det ha något med hennes socialistiska ideologi att göra? Eller ingår det i den feministiska regeringens utrikespolitik att inte kritisera stater som bryter mot religionsfriheten?

Men, tänker jag, hälften av jordens befolkning utgörs ju av kvinnor, så denna rättighet kan väl inte gå stick i stäv med feministiska värderingar? Det medför ju även ett kvinnoförtryck att inte heller kvinnor får fritt utöva eller ens uttrycka sin tro. 

Det faktum att vi kristna är den grupp som i dag är den mest förföljda religiösa gruppen manövrerade Ann Linde helt förbi. Europaparlamentet har nyligen konstaterat förföljelsen av världens kristna i sin årsrapport och också Sverige är sedan länge med Europaparlamentet.

Då Lars Adaktusson från KD under den efterföljande utrikesdebatten tog upp att Sveriges regering vare sig erkänner det armeniska folkmordet 1915 eller IS folkmord som just folkmord, undvek Ann Linde att kommentera detta. I stället tog hon helt irrelevant upp Lars Adaktussons påstådda motstånd mot fri abort samt frågan om hbtqi-gruppens utsatthet i vår värld. 

Jag tolkar sammanfattningsvis det som sades som att Ann Linde i sin roll som Sveriges utrikesminister är totalt ointresserad av religionsfrihet. Och kristofobi har hon förmodligen aldrig hört talas om.

Per Johansson, Malmö