Efterlängtat mål för Newmaninstitutet

Sveriges enda katolska högskola, Newmaninstitutet i Uppsala, har nått ett viktigt mål: rättigheter för masterexamen i teologi. Sedan tidigare har högskolan examensrättigheter för kandidatnivån i ämnet.

– Masterexamen ger studenter möjlighet till fördjupning inom ett av Newmaninstitutets fokusområden, systematisk teologi, kommenterar pater Philip Geister S.J., högskolans rektor.

Systematisk teologi, förklarar Philip Geister, är en vetenskap som erbjuder inte bara kunskap om olika religioner utan reflexioner över den kristna trons innehåll.

– Katolska kyrkans utgångspunkt är ett försanthållande av trosbekännelsen, tron att Gud blev människa och att Jesus är hans son.

Inom systematisk teologi närmar man sig trons innehåll med filosofins verktyg, fortsätter pater Philip.

– Därför ska våra teologistudenter ha inslag av filosofi i undervisningen, liksom de som läser filosofi också ska läsa A-kursen i teologi.

”Kreativ utbildningsmiljö”

Med sin masterutbildning har Newmaninstitutet nått en ny position inom den akademiska utbildningen.

Läs hela reportaget i papperstidningen (2/2021)