Världen äldsta kloster utgrävt i Egypten

Foto: Victor Ghica

Forskare från Norge har funnit vad som kan vara världens äldsta kloster – över ettusensexhundra år gammalt. Lämningarna kan komma att ändra den kunskap man hittills haft om tidig kristendom.

– Det är som att göra inbrott i någons hus. Vi hittade tallrikar, kokkärl på ugnen, deras sista måltid, rester av fiskben och djurhår, krukor till säd. Allt detta lät de vara när de lämnade klostret, troligen under det femte eller sjätte århundradet.

Victor Ghica, professor i antiken och tidig kristendom samt arkeolog, berättar om de uppseendeväckande fynden, som han tillsammans med kollegor från MF vitenskapelig høyskole i Oslo, (tidigare Menighetsfakultetet) under ett par år fram till slutet av förra året grävde fram vid Bahariyaoasen i öknen i västra Egypten.

Victor Ghica och hans kollega Rhiannon Williams fick hjälp av lokala arbetare under utgrävingarna i december 2020. Foto: Rhiannon Williams

Klostret ser, enligt Victor Ghica, ut att vara det äldsta daterade kristna klostret i världen. Det är först och främst kol-14-metoden, men även mynt, keramik och glasobjekt, som bekräftar att klostret man nu grävt fram är från runt år 350. Från fynden kan man se att munkarna i klostret inte levde något spartanskt liv utan omgav sig med till exempel exklusiva tallrikar och lampor i glas från dagens Tunisien och Algeriet .

Ingen turistattraktion

Trots att klostret är av stort kulturhistoriskt värde kommer det aldrig att kunna bli någon turistattraktion eller vara öppet för fler undersökningar, eftersom det inte kommer att kunna bevaras. Victor Ghica berättar att delar av klostret är mycket sårbart och inte kommer att tåla vind och regn.

– Det bästa sättet att bevara det på är att lägga tillbaka sanden. Det är hjärtskärande, men jag har med egna ögon sett hur andra arkeologiska utgrävningar har försvunnit. 

(NRK)