Protester i Tyskland mot troskongregationens nej till välsignelse av samkönade partnerskap

Katolska kyrkan har ingen fullmakt att välsigna förbindelser mellan människor av samma kön skriver Troskongregationen i en skrivelse i form av ett svar på en fråga, ett så kallat dubium, som offentliggjordes i början av veckan.

Troskongregationen skriver att kyrkan sätter värde på den ”uppriktiga viljan” att ”ta emot homosexuella personer, för att följa med dem och erbjuda dem sätt att växa i tron” som ligger till grund för en önskan om en sådan välsignelse. Men då förbindelser mellan homosexuella par inte motsvarar Guds vilja, kan dessa förbindelser inte välsignas, fastslår man. Påven Franciskus har godkänt svaret, framgår det i slutet av dokumentet, som är undertecknat av Troskongregationens prefekt, kardinal Luis Ladaria och dess sekreterare, ärkebiskop Giacomo Morandi.

Enligt dokumentet är det inte uteslutet ”att enskilda personer med homosexuell läggning kan välsignas”, om de har uttryckt sin vilja att leva i trohet mot Guds vilja. ”Den kristna gemenskapen och de andliga herdarna har uppmanats att ta emot människor med homosexuell läggning med respekt och värdighet”, konstaterar skrivelsen vidare och hänvisar till Katolska kyrkans katekes. Men ”varje välsignelseform, som tenderar att erkänna deras förbindelser” förklaras som otillåten.

Redan ett par dagar efter att skrivelsen publicerats rapporteras det från Tyskland att över tusen präster och andra själasörjare skrivit under en namninsamling där de säger sig vägra att inrätta sig utan ämnar fortsätta att välsigna samkönade par. Prästen som initierat namninsamlingen, kyrkoherde Bernd Mönkebüscher i Paderborn, kommer att fortsätta uppropet till palmsöndagen, varefter hela listan kommer att skickas till ordföranden för Tysklands biskopskonferens, biskop Georg Bätzing.

(katolisch.de)

Troskongregationens skrivelse finns att läsa här (på engelska)

Kommentarer till skrivelsen (också på engelska) finns här