Nordiska biskopskonferensen protesterar mot planerad dansk lag

I ett brev till den danska regeringen protesterade nordiska biskopskonferensen (NBK) nyligen mot det planerade lagförslaget om obligatorisk översättning av predikningar som hålls på andra språk än danska. Biskopskonferensen menar att lagförslaget, som planeras presenteras för folketinget i vår, strider mot den tradition av tolerans och frihet som man i Danmark är mycket stolt över och att förslaget är en ”allvarlig begränsning av religionsfriheten”.

De nordiska biskoparna ifrågasätter också lämpligheten och den avsedda effekten av den föreslagna lagen, eftersom det är ”extremt tveksamt om predikningar med subversivt innehåll” överhuvudtaget skulle göras tillgängliga. De ber därför i sitt brev Danmarks regering att dra tillbaka det föreslagna lagförslaget.

Tidigare har även COMECE, biskopskonferensen för katolska biskopar i EU, och Danmarks lutherska biskopar protesterat mot förslaget.