Slut för enskilda mässor i Peterskyrkan

Inga fler enskilda mässor i Peterskyrkans sidokapell. Det är vad som gäller sedan i början av denna vecka, och många uttrycker undran och sorg över beslutet.

Ständiga mässor på en mängd olika språk, i sällskap av små grupper av pilgrimer från hela jorden eller firade av enskilda präster innan de begav sig till sitt arbete i Vatikanen. Det var vad som hittills präglat Peterskyrkans fyrtiofem altare och elva sidokapell under de tidigare morgontimmarna. Men från och med måndag denna vecka firas i stället fyra koncelebrerade mässor varje dag, alla på italienska utom en på latin, som ersättning för de enskilda mässorna – förutom kyrkans fyra ordinarie mässor. Dessutom får den romerska ritens mässa enligt den extraordinarie formen numera endast firas i ett litet kapell i kyrkans krypta. Allt enligt ett officiellt mässchema uppsatt vid kyrkans ingång.

Ovanlig beslutsväg

Förbudet mot enskilda mässor har kommit till och kommunicerats på ett för Vatikanen ovanligt sätt. Ett brev från Heliga stolens statssekretariat utan underskrift sattes upp den 12 mars på dörren in till sakristian i Peterskyrkan – utan att någon officiell kommunikation om beslutet gjorts, vilket är det gängse tillvägagångssättet i Vatikanen. Inte heller var brevet numrerat med ett protokollsnummer, vilket alltid annars är fallet. Brevet var inte adresserat till kardinal Mauro Gambetti, som i februari utnämndes till ärkepräst i Peterskyrkan, utan till den ärkebiskop som ansvarar för kyrkans underhåll och bevarandet av interiören. Man har också undrat över att beslutet kom från statssekretariatet och inte från kongregationen för gudstjänstliv. Inte heller uppges Vatikanens presstjänst eller statssekretariatet ha besvarat de många frågor, som ställts till dem sedan nyheten sipprade ut.

Enligt brevet har beslutet tagits för att säkerställa att mässan i Peterskyrkan firas ”med liturgisk anständighet”. De nya reglerna framstår som permanenta och sägs inte ha tillkommit på grund av pandemin.

(Catholic News Agency)

%d bloggare gillar detta: