Irlands biskopar: tålamodet börjar tryta

Clodagh Kilcoyne/Reuters

Inga samlingar i kyrkor sedan december – med undantag för strängt begränsade vigslar och begravningar. Irland har Västeuropas hårdaste restriktioner för religiösa sammankomster, och inga lättnader är i sikte.

Allt fler kyrkoledare i Irland uppmanar nu landets regering att ta befolkningens andliga hälsa på allvar. Landet är det enda i Västeuropa där offentliga gudstjänster är helt förbjudna, och fler och fler biskopar och andra trosledare vädjar nu till regeringen att införa lättnader i takt med att andra inrättningar tillåts öppna. Sedan december i fjol har landet befunnit sig i vad man kallar nivå fem, det vill säga den strängaste formen av lock-down.

Biskop Alphonsus Cullinan av Waterford och Lismore hör till dem som nyligen uppmanat landets politiska ledning att tänka om.

– Jag måste tala ut för att representera rösterna hos en väldigt stor del av befolkningen, som håller på att tröttna allt mer på att inte kunna gå i mässan och vilkas andliga och psykiska hälsa blir allt sämre. Deras tålamod håller på att ta slut. De är frustrerade och känner att de inte är diskriminerade och inte rättvist representerade.

– När jag firar mässan i domkyrkan gör jag det bakom stängda dörrar. Jag är ytterst medveten om de troende som hindras från att komma in, och samtidigt, bara ett par steg från kyrkan, får de gå in och ut ur livsmedelsaffärer och apotek eller sitta på utecaféer. Att bara hänvisa till digitala mässor duger inte och känns nedlåtande. Jag vädjar till regering och myndigheten att ta hundratusentals troendes andliga hälsa på allvar, när allt de vill är att kunna utöva de rättigheter de garanteras i vår grundlag.

Ingen kommunion

Alla former för gemensamt gudstjänstfirande i Irland har varit förbjudet sedan årsskiftet. Inte heller är det tillåtet att dela ut kommunion annat än i samband med begravningsmässor. Nästa vecka förväntas många affärer och andra typer av lokaler att få börja återöppna, men inte förrän man beslutar att landet befinner sig på nivå två (av fem) kommer man, enligt det regelverk som nu gäller, att tillåta offentliga mässor. Präster som bryter mot gällande regler hotas med böter på femhundra euro.

(Crux)