Antalet katoliker fortsätter att öka

I takt med att världens befolkning ökar växer även antalet katoliker, rapporterar L’Osservatore Romano.

Det var i samband med publiceringen av årsboken Annuario Pontifico 2021, som innehåller information om Vatikanen och samtliga katolska stift runt om i världen, som den senaste globala statistiken om den katolska kyrkan släpptes av Vatikanens tidning L’Osservatore Romano. Fortfarande tillhör knappt en av fem av hela världens befolkning den katolska kyrkan. Antalet katoliker växte med sexton miljoner mellan 2018 och 2019, en ökning något större än befolkningsökningen.

Av statistiken framgår att det totala antalet katoliker i slutet av 2019 uppgick till 1,345 miljarder. Kyrkan i Afrika växer snabbast medan Europa som enda världsdel noterar en svag nedgång.

Antalet biskopar uppgick i december 2019 till 5 364 och antalet präster var 414 336, nästan trehundra fler än 2018. Antalet prästkandidater är dock på nedgång, med nästan två procent färre kandidater 2019 än 2018. Afrika utgör undantaget när det gäller prästkandidater; kontinenten är den enda där fler seminarister fanns 2019 än året innan. Antalet ständiga diakoner ökade globalt med 1,5 procent och de är nu drygt fyrtioåtta tusen.

Vad gäller ordenssystrar är det också tydligt att Afrika sticker ut: här ökade antalet med en dryg procent från 2018 till 2019 medan även en liten ökning sågs i Sydostasien. I Amerika, Europa och Oceanien är minskningen av antalet ordenssystrar markant.

(Vatican News)