Maria Montessori – pedagog med katolsk tro i centrum

Den italienska läkaren, vetenskapskvinnan och pedagogen Maria Montessori har haft stor betydelse för synen på barn i hela världen. Hennes pedagogik bygger på hennes arbete bland barn som var fattiga eller hade funktionsnedsättningar. Där utvecklade hon det som skulle komma att kallas för montessoripedagogiken, vars grundläggande tanke är att stimulera barnens egen nyfikenhet och upptäckarglädje. Pedagogiken är uppskattad i stora delar av världen, men i Sverige tycks råda en stor okunskap om hennes katolska tänkande och utgångspunkter.

Den som letar efter information om Maria Montessori på svenska kan läsa en hel del om hennes tankar och pedagogik, men den katolska människosynen och trons betydelse för hennes arbete lyser med sin frånvaro. Artikeln i svenska Wikipedia nämner det inte alls. Ändå är det svårt att verkligen förstå Maria Montessori tänkande utan att se denna dimension av hennes liv.

Läs Ulrika Erlandssons reportage i Km nr 3/2021.