Präst om migrantbarnen vid USA:s gräns: ”Behöver skydd och hjälp”

En katolsk församlingspräst stationerad vid gränsen mellan USA och Mexiko efterlyser hjälp och stöd för de många ensamkommande migrantbarn, som befinner sig vid gränsen.

Fader Franciscus Asisi Eka Yuantoro, församlingspräst i Sankt Josephs församling strax utanför staden Donna i Texas intill den mexikanska gränsen, är bekymrad. Över tre tusen barn sitter internerade vid gränsen, och trots att antalet sjunkit något sedan början av månaden är situationen alltjämt farlig för barnen, säger fader Yuantoro i en intervju med Crux.

– Det är väldigt viktigt att skydda barnen på grund av de karteller som finns. Ett annat stort bekymmer är risken för trafficking. Barnen behöver skydd eftersom de inte vet vad migrationen innebär för dem och hur de ska landa i den nya situationen. Vi måste få till stånd en struktur som verkligen hjälper barnen. 

Uppmärksammad nödsituation

Donna ligger i Rio Grande-dalen, en av de platser längs gränsen där migranter oftast försöker ta sig in i USA. Genom verksamheten i ett kapell några få kilometer från gränsen har fader Yantoro fått nära kännedom om situationen, som blivit omskriven de senaste veckorna eftersom tusentals migranter trängs ihop i läger som satts upp av USA:s tull- och gränsskydd, som ursprungligen byggts för långt färre människor.

Som mest fanns nära sex tusen ensamkommande barn i slutet av mars, men antalet har minskat något eftersom tull- och gränsskyddsmyndigheten nu slussar barn vidare till andra härbärgen, som drivs av USA:s hälso- och socialdepartement och som byggts speciellt för barn, tills de kan föras vidare till anhöriga eller andra kontaktpersoner i USA. Totalt finns nu över arton tusen barn i dessa härbärgen, enligt nyhetskanalen CNN, och många barn måste därför slussas vidare ännu en gång.

Fader Franciskus Asisi Eka Yuantoro MSF

Franciscus Asisi Eka Yuantoro, själv ursprungligen från Mexiko, berättar om barnens många frågor om sin situation som ingen i deras närhet kan svara på. Han menar att de akut måste få hjälp att hantera ovissheten och oron.

– Just nu behöver vi volontärer för att skydda och hjälpa barnen. Som komplement till det offentliga systemet de befinner sig i måste det finnas personal som kan skydda dem och hjälpa dem igenom processen. Vi måste även nå över gränsen och hjälpa dem från de karteller som agerar på den mexikanska sidan.

(Crux)