Regeringen: ingen utredning om dödshjälp

Foto: Wikimedia Commons

Socialminister Lena Hallengren (S) är tydlig i sitt svar till frågan om huruvida regeringen planerar tillsätta en utredning om dödshjälp: inga planer för någon sådan utredning finns för närvarande.

Det var i två olika skriftliga svar till riksdagsledamöter från M och SD, som Lena Hallengren nyligen klargjorde, att regeringen inte har några planer på att tillsätta någon utredning om legalisering av dödshjälp. I ett av de i stort sett identiska svaren skriver Lena Hallengren:

Jag har stor respekt för de synpunkter som i debatten förs fram både för och emot att dödshjälp i någon form skulle kunna erbjudas inom svensk hälso- och sjukvård. Jag har också stor respekt för de personer som befinner sig i den svåra situation som obotlig och dödlig sjukdom innebär och för deras anhöriga, liksom för dem som uttrycker oro för vad det ur ett samhällsperspektiv skulle innebära om dödshjälp skulle tillåtas som en hälso- och sjukvårdsåtgärd. Det skulle innebära en principiellt avgörande förändring av såväl läkarrollen som av hälso- och sjukvårdens uppdrag.

I dag gäller att en patient som lider av en progressiv och obotlig sjukdom eller skada ska erbjudas god palliativ vård. Det är viktigt med fortsatt kvalitetsutveckling av den palliativa vården. Sedan 2011 finns även särskilda regler som anger förutsättningarna för att avbryta eller inte inleda livsuppehållande behandling. Regeringen har dock för närvarande inga planer på att tillsätta en utredning om rätt till dödshjälp.

(riksdagen.se)