Dag för dag med Ignatius av Loyola

Dag för dag med Ignatius av Loyola är en bönbok för dagligt bruk. Varje dag under året tillhandahåller författaren en betraktelse, ger en bibeltext eller en kort utläggning samt ett tema att be över.

Jim Manney har arbetat på ett bokförlag som ägs av Jesuitorden och är väl förtrogen med den andlighet som initierades av jesuiternas grundare Ignatius av Loyola. Han har skrivit och redigerat många böcker i samma tradition. I Dag för dag med Ignatius av Loyola föreläggs ingen direkt beskrivning av Ignatius spiritualitet, utan författaren låter i stället läsaren själv steg för steg upptäcka densamma genom den dagliga bönen och reflektionen. Det är som om Manney vandrar med oss och delar med sig av väl utvalda texter, böner och betraktelser, inte bara av Ignatius själv, utan också av många andra kända och mindre kända helgon och jesuiter. Jim Manney kallar reflektionerna i sin bok för en ”topp 365-lista”. Så är det verkligen.

Gemensamt för dessa texter är att de berör hjärtat mer än intellektet, vilket inte är så konstigt eftersom de handlar om gemenskap med Gud. Det handlar om att förnimma och uppleva sin tro. Det är verkligen en fördjupning av tron på vår Herre, på samma sätt som vänskapen till en vän kan fördjupas. Hur mycket man blir berörd, skulle jag vilja påstå, står i proportion till den tid man dagligen tar för att be med texterna. Jim Manney kan verkligen dela med sig av texter som handlar om livet. Redan den första dagen utmanar han oss ordentligt genom att ställa frågan: Varför är jag här? Följt av en utläggning av Ignatius och uppmaningen att be över vad som är meningen med livet.

Författaren vill låta oss få del av jesuiternas spiritualitet men också av många andra som på ett särskilt sätt andligen inspirerats av Ignatius. Han lyckas med det. Till exempel låter han oss genom ord från Pierre Thelliard de Chardin, jesuit och vetenskapsman, reflektera över Guds närvaro i varje ögonblick, i våra handlingar och i stundens arbete. Det är inte bara en vacker tanke. Det är något som vi kan låta gro i den jord som är vår själ; det är något som får konsekvenser i våra dagliga göranden.

Också påve Franciskus träder i boken fram med en reflektion över vad bön är för honom. Påven poängterar att bönen är full av minnen både av den egna personliga historien och av vad den barmhärtige Kristus har gjort för sin kyrka. Bönen mynnar ut i frågorna: Vad har jag gjort för Kristus? Vad gör jag och vad borde jag göra för Kristus? Men bönen är också minnet av alla de gåvor som vi har tagit emot. Påvens reflektion går vidare: Bönen är medvetandet om att Herren är med oss och att han alltid kommer ihåg oss, även om vi ibland glömmer honom. Jim Manney ger oss rådet att ta lite extra tid under dagen för att reflektera över de minnen som är oss kära och i dem försöka se eller skönja hur Kristus var närvarande i dessa händelser. Författaren är mån om att vi skall fördjupa vår bön och det gör han genom att återkomma till ämnet vid ett flertal tillfällen.

Jim Manneys bok är ett mycket välkommet tillskott i facket för uppbygglig andlig litteratur. Den täcker alla årets dagar. Och skulle man öppna den första gången mitt under året börjar man just på detta specifika datum – och följer med 365 dagar framöver.

diakon Daniel Pauchard

Jim Manney: Dag för dag med Ignatius av Loyola, Veritas förlag, 2021