Liturgireformen, kalenderreformen och osynliggörandet av de heliga kvinnorna