Präst med leukemi dör tre veckor efter prästvigningen