Religiösa byggnader försvinner i snabb takt i Frankrike

La Chapelle de L’ange au Violon

En av de senaste kyrkbränderna har fått väckarklockor i Frankrike att ringa: religiösa byggnader – framförallt kyrkor – brinner upp, förstörs eller nedläggs i allt snabbare takt.

Det är Edouard de Lamaze, ordförande för Obeservatoire du patrimone religieux i Paris (Observatorium för religiöst arv), som slagit larm i fransk media efter en brand i en 1500-talskyrka i Normandie på dagen två år efter branden i Notre-Dame-katedralen i Paris 2019.

Enligt observatoriet är det sammanlagt en religiös byggnad varannan vecka som försvinner i Frankrike därför att den rivs, görs om till bostäder eller kontor, brinner ner eller helt enkelt rasar ihop på grund av ålder. Statistiken gäller alla typer av religiösa byggnader, men den stora majoriteten utgörs av landets runt fyrtiofem tusen katolska kyrkor.

Akut förfall

Två av tre kyrkobränder är anlagda, berättar Edouard de Lamaze i en intervju med Catholic News Agency, där han drar slutsatsen att utvecklingen beror på olika underliggande faktorer: systembrister när det gäller att bevara religiösa byggnader, ökad kriminalitet riktad mot kyrkor och en ökande grad av religionsfientlighet i samhället.

Runt femtusen katolska kyrkor är nu akut hotade, de flesta därför att de håller på att förfalla och inte får det underhåll som krävs. Det kan delvis förklaras av att det sedan den franska lagen om absolut åtskillnad mellan kyrka och stat, antagen 1905, är kommuner som äger kyrkobyggnader, förutom domkyrkorna som ägs av staten. Kommunerna är ofta små, och har inte de ekonomiska förutsättningar som krävs för att underhålla kyrkorna.

– Dessa byggnader har inte blivit underhållna på över hundra år, och de har aldrig rustats upp eller brandskyddats, säger de Lamaze. Vidare berättar han att bara femton tusen av totalt fyrtiofem tusen katolska kyrkor har officiell status som historiska monument.

Enligt den senaste brottsstatistiken från Frankrike rapporterades 877 olika attacker mot katolska kyrkor bara under 2018. Av dem var två av tre inbrott och resten bränder eller andra typer av vandalism.

– Denna siffra är fem gånger högre än för tio år sedan, säger de Lamaze.

(Catholic News Agency)