Tyska präster trotsar kyrkan

I dagarna har ett antal präster i Tyskland hållit gudstjänster med välsignelser av samkönade par. Det samordnade initiativet gjordes som en direkt markering mot troskongregationens uttalande om välsignelser av samkönade par, som kom i mars.

Över hundra katolska kyrkor runt om i Tyskland och i Zürich i Schweiz anordnade i går den 10 maj särskilda gudstjänster, där homosexuella par välsignades. Det skedde under parollen Liebe gewinnt (Kärleken vinner), som kommit till som en direkt protest mot katolska kyrkans lära, senast tydliggjord i ett svar från troskongregationen i mars, på en fråga om just välsignelse av samkönade par. Samtidigt har över tio tusen präster och andra kyrkligt anställda skrivit under en namninsamling med samma ändamål, och flera kyrkor har under våren flaggat med regnbågsflaggor. Vissa kyrkor rapporteras även ha ersatt altarduken med en regnbågsflagga.

Den katolska biskopskonferensen i Tyskland har kritiserat protestaktionen. Biskopskonferensens ordförande Georg Bätzing har tidigare sagt i ett uttalande, att aktionen snarare stjälper än hjälper, och att gudstjänster med denna typ av välsignelser ”inte är ett passande instrument för kyrko-politiska demonstrationer eller protestaktioner”. En lång rad enskilda biskopar, däribland även Georg Bätzing, har dock i intervjuer och i andra sammanhang tidigare uttalat sig positivt om välsignelse av samkönade par.

Allt fler teologer, biskopar och kardinaler, från Tyskland såväl som från andra länder, har den senaste tiden öppet varnat för en allvarlig risk för schism mellan delar av kyrkan i Tyskland och resten av katolska kyrkan. Detta eftersom ett flertal av de präster som deltog i protestaktionen öppet framhållit, att kyrkan även bör göra det möjligt för samkönade par att vigas i kyrkan.

(CNA Deutsch)