Ekumenisk pingstreträtt i ny tappning

Mariakapellet i S:t Lars katolska kyrka i Uppsala tjänade som inspelningsstudio när biskoparna Anders Arborelius och Karin Johannesson spelade in ett par av avsnitten till årets pingstreträtt.

En ekumenisk pingstreträtt över fyra helger med biskop Anders Arborelius och Svenska kyrkans biskop i Uppsala stift, Karin Johannesson, erbjuds i år igen.

Pingstreträtten Andlig boning åt Gud sågs våren 2020 av ett stort antal deltagare, som fyra lörda- gar i rad fick tillgång till betraktelser och korta filmer med de två biskoparna. I år upprepas det uppskattade formatet. Fyra lördagar i rad, med start på pingstafton den 22 maj, läggs ett avsnitt av de två biskoparnas gemensamma pingstreträtt ut på hemsidan www.andligboning.se.

Nytt för i år var att avsnitten utformades i dialogform istället för enskilda betraktelser. Karin Johan- nesson berättar för Katolskt magasin att hon lagt stort värde på det goda samarbetet de två biskoparna haft sinsemellan.

– I fjol spelade vi in var sin film på samma tema, med våra egna betraktelser över samma bibeltext. I år har vi gjort det mer i dialog. I varje avsnitt är det en av oss som läser ett bibelstycke som vi efteråt samtalar om, och sedan avslutar vi med frågor som ställs till deltagarna.

Att delta i reträtten är gratis, och allt som behövs är att deltagare registrerar sig på andligboning.se.

Biskoparna uppmanar deltagare att i stället för betalning ge en frivillig gåva antingen till karmelitsystrarna i Glumslöv eller till systrarna i Alsike kloster, som tillhör Svenska kyrkan.