Nyutnämnd ambassadör vid Heliga stolen


Andrés Jato överlämnar sina kreditivbrev till påve Franciskus. Foto: © Vatican Media

Sveriges nye ambassadör vid Heliga Stolen heter Andrés Jato. Han efterträder Cecilia Björner, som har haft ämbetet 2016–2021.

För närvarande är Andrés Jato chef för Utrikesdepartementets enhet för nedrustning och icke-spridning. Tidigare var han bland annat varit Arktisambassadör och chef för EU-korrespondentenheten. Jato kommer att stationeras i Stockholm och räknar med att vara i Rom en vecka i månaden. Som ambassadör också på Malta kommer han att tillbringa tid även där.

När Katolskt magasin når Andrés Jato på telefon befinner han sig i Rom för att överlämna sina kreditivbrev hos påve Franciskus, tillsammans med åtta andra nya, icke-stationära ambassadörer. Han räknar med att få ett kort samtal med påven och kommer då att tala spanska.

– Jag tror att påven uppskattar att få tala sitt modersmål.

För Andrés Jato är spanskan väl bekant. Hans far var spanjor, hans mor var svenska. Han är född och uppvuxen i Sverige men har alltid haft en nära relation till sin farmor som var djupt troende katolik. Själv är han döpt i Svenska kyrkan men har inte varit kyrkligt aktiv. Dock har han alltid varit intresserad av teologiska och religiösa frågor.

 – Det är inget krav att man ska ha en kristen tro som ambassadör vid Heliga stolen, men givetvis underlättar det kontakterna om man har ett intresse för kristendomen och kyrkan.

Klimatfrågan – existentiell utmaning

En fråga som ligger högt på den diplomatiska dagordningen är klimatfrågan, där påven är personligt engagerad.

 – Det är en existentiell utmaning för alla, inklusive den katolska kyrkan, kommenterar Andrés Jato.

En annan fråga, som han har blivit alltmer insatt i genom sitt nuvarande uppdrag, är nedrustningsfrågan. Även den har han gemensamt med påven.

”Heliga stolen oerhört inflytelserik”

De nämnda spörsmålen är sådana som inte vållar några större problem i diskussionerna mellan Sverige och Heliga stolen. Svårare är etiska frågor som abort och reproduktiv hälsa. Men Andrés Jato menar att man måste kunna tala med varandra som vänner i alla diplomatiska situationer.

 – Det viktiga, säger han, är att man försöker förstå varandras positioner på ett öppet och respektfullt sätt.

Han påpekar att en diplomat företräder sitt land och att hans uppgift är att framföra regeringens hållning i olika frågor.

Många har varit intresserade av den nya tjänsten och Andrés Jato säger att han är ”otroligt glad” över att det var han som fick den.

– Vatikanen är visserligen en mikrostat men Heliga stolen företräder 1,25 miljarder människor runt hela världen och är därmed oerhört inflytelserik.

Birgit Ahlberg-Hyse