Öppna dig

John Sjögren resonerar kring många ämnen i Öppna dig. Han skriver om sådant som öppenhet, sanning, om enhet i relation till mångfald, om treenigheten, om extas, om musik, om tystnaden och om glädje. Men det mest genomgående temat, som återkommer i variationer, är frågan om öppenhet. Människan, menar han, är det ja-sägande djuret, skapad för öppenhet och för att stå i relationer, medan tvärtom instängdhet i sig själv är det onaturliga och det som stänger av kontakten med andra människor och tillvarons yttersta vara — Gud.

Öppna dig är en genreblandad bok, på det sätt en essä kan vara. Vi möter det lärda resonemanget, teologiska utvikningar samt osökta kulturella referenser, men det är också fråga om en uppbyggelseskrift. Målgruppen är den kristna gemenskapen. Den tolkning Sjögren gör av tillvaron förutsätter ofta ett kristet betraktelsesätt för att aktualiseras; en sekulär reflekterande läsare skulle bli både utmanad och provocerad av en del av det han framför, som inte skulle passera invändningsfritt, men i bästa fall kunde leda till en intressant dialog om sådant som hör till det mest intressanta i livet, och då inte minst om hur man kan tänka kring ett sådant begrepp som sanning. Men också den konfessionella läsaren möter sådant i boken som har kraft att utmana, i de vyer som Sjögren ställer henne inför.

Det är påfallande hur väl Sjögren hanterar det svenska språket; han är en mycket god stilist, som med uppenbar lärdom förmår skriva en klar prosa; även paradoxerna som förekommer uttrycks på ett pedagogiskt vis. Han duckar inte för komplexiteten i det han vill ha sagt, han tillåter sig att vara sofistikerad, men blir aldrig någonsin styltig, även om en viss yvighet måste bli resultatet av de vida ämnen som han förhåller sig till.

Andreas Creutz

John Sjögren: Öppna dig, Artos & Norma, 2021