Påven beklagar de döda barnen i Kanada

Lämningarna efter tvåhundrafemton barn tillhörande den indianska ursprungsbefolkningen påträffades i mitten av maj i omärkta gravar intill en tidigare katolsk internatskola, Kamloops Indian Residential School, i provinsen British Columbia i Kanada. Hur barnen dött är inte känt. Upptäckten har utlöst ett ramaskri i Kanada.

Skolan var den största i sitt slag och stod under katolska kyrkans överinseende mellan 1890 och 1969. Den kanadensiska sannings- och försoningskommissionen, som verkade 2008-2015, har uppskattat att mellan fyra tusen och sex tusen elever dött på grund av vanvård eller övergrepp i internatskolor i landet.

Tre av fyra skolor i katolsk regi

Från 1800-talet och fram till omkring 1980 tvingades drygt hundrafemtio tusen barn från ursprungsbefolkningarna att gå i kristna skolor i ett försök att assimilera dem i det kanadensiska samhället. Tre fjärdedelar av dessa hundratrettio skolor leddes av katolska missionskongregationer. Fysiska och sexuella övergrepp förekom ofta i skolorna, där eleverna kunde bli slagna för att de talade sina ursprungsspråk.

Kommissionen publicerade nittiofyra ”rekommendationer” efter upptäckten, bland dem en uppmaning till påven att framföra ”en bön om förlåtelse till de överlevande, deras familjer och samhällen för den romersk-katolska kyrkans roll i de andliga, kulturella, känslomässiga, fysiska och sexuella övergreppen mot ursprungsbefolkningens, inuiternas och de blandade familjernas barn i internatskolor som drivits av katolska kyrkan”.

Kanadas premiärminister Justin Trudeau tog upp frågan om en bön om förlåtelse vid ett möte med påve Franciskus 2017. Kanadas biskopskonferens svarade 2018 att påven inte kunde be personligen om ursäkt för internatskolorna, men att han öppet erkände och beklagade orättfärdig behandling av ursprungsbefolkningar över hela världen.

I söndags mötte påven två ledande kanadensiska kyrkomän, kardinalerna Michael Czerny och Marc Ouellet, och utnämnde en ny nuntie för Kanada. Efter Angelusbönen uttryckte han i ett längre uttalade sin sorg och medkänsla med de drabbade, men undvek att framföra en formell ursäkt för kyrkans roll i det som skett.

Kaj Engelhart/Religion News Service/Vatican News