Tysklands ledande kardinal vill avgå

Kardinal Reinhard Marx, ärkebiskop av München och tidigare ordförande i tyska biskopskonferensen, har bett påve Franciskus om att få avgå och att ges andra uppgifter. I ett brev daterat den 21 maj till Franciskus framlägger den sextiosjuåriga kardinalen skälen till sin begäran. Påven har nu låtit honom offentliggöra saken men vill att han fortsätter som biskop tills vidare. I fredags offentliggjordes Marx begäran.

I sitt brev till påven skriver Marx att han ”vill ta medansvar för katastrofen med kyrkliga ämbetsbärares sexuella övergrepp under gångna årtionden”. De senaste årens utredningar och resultat har visat honom ”många personliga misslyckanden och administrativa fel”, men också ”brister i institutioner och system” i kyrkan. Kardinal Marx har själv varit föremål för kritik för hur han hanterat rapporter om sexuella övergrepp.

Engagerad i den synodala vägen

Den aktuella diskussionen uppenbarar ”att många i kyrkan inte vill erkänna institutionens medansvar och därmed medskyldighet och därför motsätter sig varje dialog om reform och förnyelse i samband med krisen kring övergreppen”, skriver kardinalen. En hållning han tydligt avvisar – enligt Marx måste tvärtom den reformprocess som påbörjats i Tyskland, den ”synodala vägen” som Marx kraftigt engagerat sig i, fortsätta.

Katolska kyrkan har nått en ”död punkt”, skriver Marx i sitt brev. Genom att avgå hoppas han sätta ett personligt tecken för nya ansatser, ett nytt uppbrott i kyrkan. ”Jag vill visa att det inte är ämbetet som är huvudsaken, utan uppdraget att förkunna evangeliet”. Begäran om avsked var ett personligt beslut, skriver han. ”Jag vill därmed göra tydligt att jag är beredd att ta ett personligt ansvar, inte bara för mina egna fel utan för kyrkan som institution, som jag är med och gestaltar och präglar sedan årtionden”, betonar kardinalen i sitt brev till påven.

Kaj Engelhart/Domradio/Catholic News Agency