Påven till kardinal Marx: ”Fortsätt som förut!”

Påve Franciskus avvisar kardinal Marx erbjudande om att avgå. Det framgår av ett brev från påven till Marx, som publicerades på torsdagen. ”Fortsätt så som du föreslår, men som ärkebiskop av München och Freising”, skriver påven. Han tackar Marx för hans ”mod” och råder katolska kyrkan att ”ta på sig” krisen kring övergreppen. ”Vi måste ta ansvar för historien, både som enskilda och som gemenskap. Inför detta brott kan vi inte vara likgiltiga. Att ta det på oss innebär att vi utsätter oss för krisen”, skriver Franciskus.

Franciskus svar på Marx brev är hållet på spanska. På torsdagen kom en officiell tysk översättning på den tre sidor långa skrivelsen. Påven tilltalar Marx ”broder”, och tackar honom för att han visat sitt mod att ”förnedra sig inför syndens skrämmande verklighet”. Hela kyrkan är nu i ”kris på grund av övergreppen” och kan ”inte ta ett enda steg framåt utan att ta på sig denna kris”. ”Att stoppa huvudet i sanden” för inte saken framåt, inte heller några ”sociologismer eller psykologismer”, skriver påven.

De sexuella övergreppen och kyrkans sätt att hantera dem har ”tills nyligen” varit katastrofala, säger han. ”Att bli medveten om hyckleriet i sättet att leva tron är en nåd och ett första steg vi måste gå.” Inte alla är beredda att utsätta sig för och ta på sig krisen, men det är enda vägen. ”Att fatta goda föresatser att ändra sitt liv utan att ’lägga köttet på grillen’ ändrar ingenting.”

Påven lovordar kardinal Marx kommentar i hans erbjudande att avgå, att han vill fortsätta att engagera sig i själavården och för en ”andlig förnyelse i kyrkan”. ”Och precis detta är mitt svar, käre broder. Fortsätt som du föreslår, men som ärkebiskop av München och Freising. Och om du frestas att tro att denne biskop av Rom (din broder, som älskar dig) inte förstår dig, när han bekräftar din sändning och inte låter dig avgå, tänk på det som Petrus fick höra inför Herrens ansikte när han erbjöd honom att avgå på sitt sätt: ”Gå bort ifrån mig, Herre, jag är en syndig människa” – och fick höra svaret ”Vakta mina får”.

Franciskus avslutar sitt brev ”med broderlig tillgivenhet”.

Kaj Engelhart/Vatican News