Nordiska biskopskonferensen inför EU-omröstning om abort: respektera medlemsländernas autonomi

Den 23 juni väntas EU-parlamentet i en omröstning ta ställning till en rapport om situationen för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter inom EU. I dokumentet definieras abort som vård och en mänsklig rättighet, och den i de flesta EU-länder lagstadgade rätten till samvetsfrihet för vårdpersonal problematiseras.

Inför morgondagens omröstning om den så kallade Matic-rapporten i EU-parlamentet har debatten varit hård. Dokumentet – som inte är bindande men ses som en viktig markering av var EU-parlamentet står i frågorna – definierar klart och tydligt abort som en mänsklig rättighet och som en självklar del av sexuell och reproduktiv hälsa. Därmed problematiseras den rätt till samvetsfrihet för vårdpersonal, som i långt de flesta EU-länder – förutom Sverige och ett fåtal andra länder – är en laglig rättighet.

Biskoparna i de nordiska länderna har i dagarna publicerat ett uttalande inför omröstningen, där de framhåller de positiva sidorna i rapporten som går ut på att bekämpa diskriminering och fördomar vad gäller fram för allt kvinnors hälsa. När det gäller definitionen av abort som vård och en mänsklig rättighet är biskoparna dock tydliga: ”Per definition är vårdingrepp och mänskliga rättigheter tänkta att säkerställa människors hälsa och skydda deras liv. Detta kan inte exkludera ofödda människors liv. … En sådan klassificering skulle än mer marginalisera människor, institutioner och länder, som är emot abort, och framställa dem som om de vore emot ’mänskliga rättigheter’.”

De nordiska biskoparnas uttalande kan läsas i helhet här >>