Livets tunna väggar

Nina Burton, Bonniers förlag, 2020

Visste ni att ekorren slickar sina nyfödda ungar på magen var tredje timme för att de ska hålla sin matsmältning igång? Eller att myran har sina hörselorgan vid knäna? Eller att kaskeloten har världens största hjärna? Dessa fakta, och många andra, serverar forskaren Nina Burton i Livets tunna väggar.

Burton är flerfaldigt belönad för böcker där hon kombinerar naturvetenskap med humaniora. Hennes senaste bok är fyndigt upplagd med en ramberättelse om pysslet vid en gammal ärvd stuga på vildvuxen tomt. Här upptäcker hon ett helt nytt liv, djurens liv som finns på närmare håll än hon hade tänkt sig, i väggarna, på taket och under huset, och växternas liv liksom fåglarnas, fiskarnas och rovdjurens.

Triviala händelser leder till lärda men lättsamma och charmiga redogörelser för naturens liv. Ytliga iakttagelser ger utvikningar som går tillbaka till varje arts ursprung, ibland miljoner år.

Det blir hisnande vandringar genom historien, inte bara den naturvetenskapliga utan även den litterära och den sociala.

Bokens titel kan anspela på stugans tunna väggar eller ytan mellan luft och vatten, avståndet mellan fordom och nu, gränsen mellan liv och död … Med sina många referenser får boken ett värde som uppslagsverk likaväl som skönlitteratur.

Birgit Ahlberg-Hyse