Änglarna. Tro och erfarenhet

Syster Siluana Tengberg, Artos, 2021

Änglar, finns dom? var en film som gick upp på biograferna. Om den gav något svar på frågan vet jag inte men när jag läst denna bok av benediktinsyster Siluana Tengberg, som även innehåller flera av hennes vackert målade ikoner, så kan jag svara: Ja, de finns!

Syster Siluana tar oss med på en fascinerande resa in i änglarnas värld, där vi får veta vilka dessa oräkneliga skaror av bevingade väsen är som omger Guds tron.

I den första delen möter vi ärkeänglarna Mikael, Rafael och Gabriel, som räknas till en speciell grupp som står närmast Gud. De ses som hans sändebud till jorden för att förkunna glädjebud till oss men som även kommer med uppmaningar och varningar vid faror. En annan viktig grupp är skyddsänglarna. Att alla människor har fått en personlig skyddsängel som Gud utsett åt oss redan i moderlivet, har man inom kyrkan tidigt känt till och Anselm av Canterbury skrev att ”varje själ anförtros åt en ängel när själen förenas med kroppen”, alltså redan vid befruktningen och att den sedan aldrig överger oss, även om vi ibland kan frestas att tro det. Nej, de vakar ständigt över oss fram till den dag då de ska föra våra själar in i Paradiset.

Bokens andra del handlar om olika personer som i sitt liv personligen mött sin skyddsängel, bland annat Padre Pio. Otaliga är de berättelser där han umgås med sin skyddsängel på ett minst sagt okonventionellt vis. Samtidigt berörs vi av hans svåra ångestperioder. En gång fick han en uppenbarelse av ett himmelskt väsen, som försedd med ett spjut, stack det rakt in i hans själ. Hans biktfader skrev att ”detta sår är ett sigill på Guds kärlek till dig”. Själv menade han att ingen måste vara speciellt helig för att känna igen sin skyddsängel. Man behöver bara spana efter dem med trons ögon.

Barbro Erkenstedt Nilsson