Barnen på Hidden Valley Road

Robert Kolker, Albert Bonniers förlag, 2021

Den vanligaste sjukdomen i vår tid är inte cancer, aids/hiv eller covid-19. Det är psykisk ohälsa, framför allt den mystiska sjukdomen schizofreni. Den är mystisk, så till vida att i ett tvillingpar kan den ena bli sjuk och den andra förbli frisk. Det har gjorts tusentals försök, tester och prover. Är det arv eller miljö som styr över vem som blir sjuk? Denna fråga gjorde att de tidigare vännerna Freud och Jung blev osams för resten av livet.

Parallellt med familjen Galvin i Barnen på Hidden Valley Road får vi även följa sjukdomens historia. När läkarna först uppmärksammade schizofreni under tidigt 1900-tal kallades den först ”tidigt åldrande”. Ett lovande forskningsobjekt var fyra sjuka flickor som var fyrlingar, men de förkastades eftersom de hade samma genuppsättning.

Men så dök familjen Galvin upp. De hade tolv barn, två flickor och tio pojkar, med samma föräldrar. Sex av pojkarna fick diagnosen schizofreni. Varför just de och inte någon av deras bröder eller systrar? Varför fick några värre sjukdomssymptom än andra? Hur kom det sig att samma medicin ibland lindrade, ibland gjorde sjukdomssymptomen värre? Ja, här såg forskarna sin chans att få reda på mycket mer än de visste tidigare.

Jag tycker att det här är en både bra och angelägen bok i dessa tider. Information är både bättre och viktigare än okunskap. På ett plan kan den läsas som en spänningsroman. Ska läkarna lyckas hitta svaren de söker, eller blir de ännu en gång gäckade? Författaren har gjort ett mycket grundlig förarbete. Berättelser om barnens utvecklingshistoria berättas parallellt med historien om mentalvården i USA under samma tid (1960-talet och framåt). Välskriven, lättläst, spännande, intressant. Sannare ord har sällan talats!

Liselotte Frejdig