Helgonens hemliga liv

Katie Baklinski, Catholica 2021

Det första och det bestående intrycket av denna bok är att den är vacker. Bilderna är tydliga och samtidigt fina att se på. Min tvååring kunde återberätta händelserna i berättelserna efteråt genom att peka på bilderna. Antonius hittade ringen, säger hon.

Författaren återberättar fyra helgonlegender, och låter sedan helgonen hamna mitt i vardagen just nu. Gud har anförtrott dem olika uppgifter utifrån vilka egenskaper som lyst fram genom dem under deras jordeliv. Helige Antonius, som var sakletare på jorden, bistår oss när vi tappat våra dockor eller handväskor eller ringar. En bagare som ber om Elisabeth av Tübingens förbön för sin butik är snål när det kommer hungriga barn förbi, och helgonet ingriper. Cecilia hjälper en blyg flicka att spela fiol, och den helige Josef visar sig som familjernas beskyddare.

Det är en bok för de mindre barnen om skyddshelgonen. Jag uppskattade idén, att låta helgonen delta i påhittade nutida berättelser om personer som är lätta att relatera till, men jag hade tyckt ännu bättre om att läsa helgonlegenderna i barnvänlig tappning, vilket boken delvis också innehåller.

Boken gav inspiration till att berätta fler helgonberättelser för de minsta. Genom helgonen lär vi känna deras mästare. Därför rekommenderar jag föräldrar och andra med barn omkring sig att läsa boken tillsammans och att samtala om berättelserna.

Jim Lagerlöf