Ramon Humet: Llum

Lettiska Radions Kör, dir. Sigvards Klava, Ondine ODE1389-2

Vicenc Santamaria är en av Kataloniens stora nutida poeter. Han är benediktinmunk i det berömda klostret Santa Maria de Montserrat i bergen nordväst om Barcelona. Här finns ett geologiskt och biologiskt spännande naturskyddsområde med mångfaldig flora och fauna, som tidigt lockade den unge Vicenc till ett liv i största enkelhet och som eremit, i betraktelse och meditation.

Idag är han munk i klostret, som har ett 80-tal medlemmar i kommuniteten. Han trivs med sitt liv i den monastiska gemenskapen, men hans fascination inför naturen, skapelsen, kosmos, lever vidare och är en ingrediens i hans diktning, som samtidigt bärs av en mystik, utåtvänd och inåtvänd ådra.

Några av hans dikter har tonsatts för kör av landsmannen Ramon Humet, 53. Llumet heter verket, ”Ljus”, och är en ”resa till den enorma rymd […], den stilla plats som finns inom oss, det djupa källsprång som är alltings födelseplats, till Fredens ljusa träd; till det oändliga som förmedlar Mysteriet, till Livets gåva och Fredens och Kärlekens gåva”.

Lettiska Radions kör har spelat in verket under sin dirigent Sigvards Klava – en av Europas, kanske världens, bästa körer, med oöverträffade inspelningar av östliga liturgiska körverk på sin meritlista.

Humets musik är återhållet modernistisk med en dominans av kvinnoröster men med markerade insatser av mörkare stämmor, allt i en svävande, tidlös klangvärld som framhävs av akustiken i den gotiska Johanneskyrkan i Riga, där inspelningen är gjord. En annorlunda musikupplevelse, där det lönar sig att följa dikterna i skivhäftet, återgivna på katalanska och engelska.

Kaj Engelhart