Indisk människorättskämpande jesuit avliden

Jesuitpater Stan Swamy, 84 år, har avlidit efter ett liv i kamp för de fattigas rättigheter och respekt för ursprungsbefolkningen i Indien. De senaste månaderna tillbringade han i fängelse, anklagad för samröre med maoistiska rebeller i samband med sociala oroligheter i en by i Maharashtraregionen i januari 2018. En person dog och flera skadades i upploppen. Även en rad framstående forskare, jurister, akademiker och kulturarbetare har anklagats för medverkan. Pater Swamy hävdade att han aldrig varit på platsen.

Pater Swamy arresterades i oktober 2020 och sattes i fängelset Taloja nära Mumbai. Han led av Parkinson, kunde knappt dricka och var beroende av sina medfångar. Han led även av dövhet och andra åldersrelaterade åkommor. Hans begäran om frigivning mot borgen avvisades flera gånger, och först när han insjuknade i covid-19 i maj fick han sjukhusvård. Han dog den 5 juli i en hjärtattack.

Stan Swamy ägnade ett liv åt daliternas (den fattigaste kastens) och adavasis (urspungsbefolkningens) sak. Tvångsförflyttningar av den fattiga landsbygdsbefolkningen och expropriering av land som tillhör adavasis i staten Jharkhand skulle ge rum åt gruvbrytning, fabriker och nya tätorter. De boende hade ingen röst. Pater Swamy hjälpte lokala ungdomar att hävda gällande regionala lagar som stadgade deras rättigheter.

”Pater Stan verkade outtröttligt för de underprivilegierade och förtryckta och gav dem en känsla av värdighet och uppmuntran”, skriver kardinal Oswald Gracias av Mumbai, som själv varit vittne till prästens hängivna stöd till de exploaterade folkgrupperna. ”Ett arbete som har sina utmaningar, men pater Stan verkade envetet för de fattiga”, tillägger kardinal Gracias och ser fram emot att prästen i efterhand rentvås från alla misstankar.

Stan Swamy SJ var född 1937, blev jesuit 1957 och prästvigdes 1970. Vid sin död var han Indiens äldste fånge, anklagad för terrorism.

Kaj Engelhart/Vatican News/CSSS Mumbai