Ny studie varnar för fortsatt brist på flickor på grund av selektiva aborter

Överskottet av unga män kommer sannolikt att påverka allt fler länder, enligt en studie publicerad i tidskriften British Medical Journal Global Health. Snedfördelningen kommer att kunna leda till ökande social oro och våld, varnar artikelförfattarna.

Sedan fosterdiagnostik de senaste fyrtio åren gjort det möjligt att könsbestämma ofödda barn, har det i många länder där det anses vara fördelaktigt att ha söner noterats en växande obalans mellan könen. Blivande föräldrar väljer att göra abort på ofödda flickor, och det har i tidigare studier uppskattats att över fyrtio miljoner flickor och kvinnor ”fattas”, eftersom de aborterats på grund av sitt kön. Främst ses utvecklingen i delar av Asien som Kina, Indien och Nepal, men en mätbar obalans bland nyfödda finns också i vissa länder i sydöstra Europa och i Afrika.

Enligt en beräkningsmodell som i dagarna publicerats kan utvecklingen komma att dämpas något i Kina och Indien men eskalera i länder som Pakistan och Nigeria, och uppskattningsvis 4,7 miljoner för få flickor beräknas födas fram till 2030. Forskarna menar att problemet med ett stort överskott av unga män inom kort kommer att påverka en tredjedel av världens länder. ”Färre än det väntade antalet kvinnor i en befolkning kan resultera i förhöjda nivåer av asocialt beteende och våld, och kan i slutändan påverka långsiktig stabilitet och social hållbar utveckling”, skriver de.

Författarna till studien efterlyser bättre registrering av selektiv fosterdiagnostik för att kunna motarbeta fenomenet, men även fler initiativ gällande utbildning. ”Ett bredare mål handlar om behovet av att påverka könsnormerna som är kärnan till de skadliga metoderna”, menar de.

(BMJ Global Health)