Danska politiker vill pressa Färöarna till fri abort

Foto: iStock

Politiker från två danska partier har i dagarna uttalat, att de vill pressa Färöarna att liberalisera abortlagstiftningen.

Öriket Färöarna med runt femtio tusen invånare har trots riksgemenskapen med Danmark egen lagstiftning vad gäller bland annat abort. I motsats till Danmark, som 1970 införde fri abort fram till vecka 12, gäller på Färöarna fortfarande att abort endast är tillåtet om mammans liv är i fara, vid våldtäkt, om barnet hotas av allvarlig fysisk eller psykisk sjukdom eller om mamman inte antas kunna ta hand om barnet. Dessutom ska aborten godkännas av två olika läkare på Färöarna.

Ett par månader efter att ha föreslagit att Danmark ska erbjuda abort till gravida kvinnor från Polen, har politiker från partierna Enhedslisten och Det Radikale Venstre nu gått ut med att flickor och kvinnor på Färöarna ”naturligtvis ska ha samma möjligheter” som i Danmark.

”Ett mörkaste u-land”

Charlotte Wilken-Jensen, ledande överläkare på gynekologisk-obstetrisk avdelning på Hvidovre sjukhus i Köpenhamn, kritiserar Färöarnas nuvarande lagstiftning i tidningen B.T. Hon har själv gjort ett antal aborter på kvinnor från Färöarna som rest till Danmark och menar att Danmark nu måste lägga press på Färöarna.

– Kvinnorna på Färöarna upplever till och med, att myndigheterna bestämmer över deras liv och deras kroppar. De känner sig omyndiggjorda. Det är oacceptabelt att vi är i riksgemenskap med et land, som på det här området uppför sig som ett mörkaste u-land.

Karin Melchior från Det Radikale Ventre, en av de politiker som uttalat sig, menar dock att man måste gå fram försiktigt.

– Vi har nog varit för dåliga på att lägga press på Färöarna. För det är ju så att det blir en väldigt delikat diskussion inom riksgemenskapen, där Danmark riskerar en motreaktion från Färöarna. Det måste nog göras på ett sätt, så det inte blir så att den gamla kolonialmakten kommer och dikterar för Färöarna hur de ska agera, säger hon.

Andra politiker som Pernille Skipper från Enhedslisten vill vara mindre försiktiga.

– Danmark skulle kunna vara mer högljudda i sin kritik av Färöarna, och vi borde ha varit det under det år som gått, när förslaget om att hjälpa kvinnor från Polen varit på tapeten.

Majoritet vill behålla

Antalet aborter som görs på Färöarna var femtio på tusen levande födda barn 2010-2014. Motsvarande siffra för Danmark låg på 265. Enligt en opinionsundersökning som gjordes 2018 vill nära sextio procent av Färöarnas befolkning behålla en restriktiv lagstiftning i linje med den nuvarande lagen.

Hur många kvinnor från Färöarna som gör abort i Danmark vet man inte. De officiella siffrorna under perioden 2008 till 2019 var 20, men den siffran gäller endast kvinnor som är skrivna på Färöarna.

(B.T., Kristeligt Dagblad)