Katolsk präst mördad i Frankrike

Foto: Luçons stift

En sextioårig präst mördades i går Saint-Laurent-sur-Sèvre i västra Frankrike. Den misstänkte gärningsmannen, som senare på dagen överlämnade sig själv till polisen, uppges vara samme man, som i juli fjol satte eld på domkyrkan i Nantes, vilken orsakade stor skada.

Den mördade prästen, Olivier Maire, hade enligt den franska biskopskonferensen fått kontakt med den misstänkte efter han släppts mot borgen i väntan mot rättegång för den anlagda branden. Mannen, som hade fått ett utvisningsbeslut som ännu inte verkställts och som gick under psykiatrisk behandling, hade fått husrum i prästbostaden av fader Olivier Maire, och bodde fortfarande kvar.

Fader Olivier Maire var fransk provinsial för Monfortmissionärerna, hade tillbringat många år i Afrika och Rom och var en uppskattad reträttledare.

(Catholic News Agency)

2016 intervjuades fader Olivier Maire av den katolska tv-kanalen KTO när trehundraårsdagen av hans ordensgrundare Louis-Marie Grignion de Montfort uppmärksammades (på franska):