Nya direktiv för firandet av 1962 års mässa i Stockholms katolska stift

1962 års mässa firad i Kristus Konungens kyrka i Göteborg

Den 20 augusti kungjorde biskop Anders Arborelius de regler som från och med 1 september kommer att gälla för firandet av 1962 års mässa – tidigare kallad den extraordinarie formen av den romerska riten.

Det apostoliska brevet Traditionis custodes utfärdades av påve Franciskus i juli med nya riktlinjer för användningen av 1962 års ordning för mässan. Bland annat meddelade påven i sitt motu proprium att präster som önskar fira mässan enligt den äldre ordningen ska ha stiftsbiskopens medgivande, samt att biskopen beslutar om på vilka platser och vid vilka tider ordningen kan användas. Mässa enligt den äldre ordningen kan inte utgöra församlingsgudstjänst; den kan inte firas i församlingskyrkor och kungörs inte heller av församlingarna.

Biskop Anders har nu meddelat att han till sin delegat för firandet av 1962 års mässa har utsett fader Oliver Schnitzler i Ängelholm. Denne har i uppgift att samordna firande av 1962 års mässa, fatta beslut om tillfälliga gudstjänster i den äldre ordningen och tillstånd för gästande präster att celebrera enligt den, stimulera dessa prästers fördjupning i liturgik och det latinska språket samt samordna den offentliga informationen om mässor i den äldre ordningen.

Enligt biskopens dekret har nu följande präster i stiftet tillstånd att celebrera enligt 1962 års ordning:

                      fader Joakim Breding

                      kyrkoherde fader Martin Ferenc

                      kyrkoherde fader Ingvar Fogelqvist

                      kanik Marcus Künkel

                      kyrkoherde fader Otto Michael Schneider

                      fader Oliver Schnitzler

                      kyrkoherde fader Tobias Unnerstål

Den äldre mässan kommer, till dess att annat beslutas, att firas på följande platser:

Stockholms dekanat: Sätra (Den helige Marouns kyrka) dagligen

Örebro dekanat: Strängnäs domkyrka en gång i månaden

Jönköpings dekanat: Hälleberga kyrka två gånger i månaden

Göteborgs dekanat: Göteborg (plats och frekvens ännu ej fastställt) samt Alboga (S:t Pauli kapell) två gånger i månaden

Malmö dekanat: Glumslöv (karmelitnunnornas kapell) två gånger i månaden samt Ängelholm (S:ta Bernadettes kapell) oregelbundet

Vidare fastslår biskopens dekret att läsningarna i dessa mässor ska läsas på svenska ur Bibel 2000. Texterna ska enbart läsas på svenska, inte därutöver på latin.

Slutligen skriver biskopen att han kan ge tillstånd till att dop, botens sakrament, vigsel och de sjukas smörjelse firas i enlighet med den äldre ordningen.

Hela dekretet finns att läsa här >>