Helgonförklaringsprocess för italiensk präst som räddade judar

Vördnadsvärde pater Placido Cortese

Han använde biktstolen för att organisera hjälp till judar undan nazisterna. Pater Placido Cortese var franciskan och präst vid S:t Antoniusbasilikan i italienska Padua, där han också redigerade tidskriften Il Messagero di San Antonio

När tyskarna ockuperat Padua blev pater Cortese medlem i en underjordisk motståndsgrupp och använde sin tryckpress till att producera falska dokument som hjälpte judar och brittiska krigsfångar att nå säkerheten i Schweiz. Han använde biktstolen i kyrkan till att kommunicera med ett underjordiskt nätverk som organiserade flykten.

Under förevändning att någon behövde hans hjälp lurades den då 37-årige prästen 1944 av två tyska SS-män att lämna sitt kloster, som var skyddat som extra territoriellt område under Heliga stolen. Han arresterades, hölls fängslad i Trieste och utsattes för brutal tortyr, men yppade inga namn på sina medhjälpare. Efter veckor av tortyr dog han i november 1944. Han har kallats ”den italienske pater Kolbe” efter sin polske medbroder, även han martyr under nazisterna.

I ett brev till sina anhöriga skrev Cortese: ”Religionen är en börda som man aldrig blir trött på att bära, men som mer och mer gör själen beredd till större offer, ända till att ge sitt liv för att försvara tron och den kristna religionen, även om det handlar om att dö under plågor, precis som de kristna martyrerna i avlägsna och främmande länder.”

Vatikanens Kongregation för helgonförklaringar har officiellt förklarat pater Cortese som venerabilis, vördnadsvärd, ett första steg på väg till helgonförklaring-

(CNA)