Nigerias biskopar: Våra unga traumatiseras!

”När skolbarn förs bort, står vi inför utsikten att få en traumatiserad generation ungdomar.” Så skrev Nigerias katolska biskopar efter att sjuttiofyra elever från en skola i byn Kaya i nordvästra Nigeria nyligen kidnappats. Kort tid tidigare hade tre grupper av barn frigivits, sannolikt efter att lösenpengar betalats för dem.

Sedan december har mer än tusen elever kidnappats från nigerianska skolor, särskilt i norra delen av landet. Beväpnade män, som lokalt kallas ”banditer”, har krävt stora summor från föräldrarna för att frige barnen. De flesta av dem har också återfått friheten när pengarna betalats, men några har dött eller till och med dödats i fångenskapen. Kidnapping som utpressning tillämpades först av den extrema islamistgruppen Boko Haram. Men taktiken har nu börjat användas även av andra kriminella gäng.

En ohållbar situation, enligt biskoparna som konstaterar att ”livet har aldrig varit så lite värt”. De beskriver det vitt spridda våldet inom Nigerias territorium: ”Bortsett från inbördeskriget har vår nation aldrig upplevt detta slags allmänt spridda våld, avsiktlig ödeläggelse och mordisk blodsutgjutelse.” 

”Kidnappare, krigare, banditer och terroristgrupper har gjort Nigeria till ett av de mest terrordrabbade länderna i världen”, skriver biskoparna och uppmanar regeringen att ta ansvar för den rådande ”krigskulturen”. 

”Som kristna är vi kallade att alltid hoppas på Gud, som aldrig överger oss”, manar de sina landsmän i Nigeria, och avslutar med en bön till Jungfru Maria, ”moder till all tröst och Nigerias Drottning”.

(Fides)