Påven presenterar synodförberedelsen på tisdag

Den 9 oktober inleds förberedelsetiden för nästa stora biskopsmöte, biskopssynoden, som hålls 2023. Det förberedande dokumentet och synodens ”Vademecum” presenteras imorgon tisdag av Vatikanen, meddelar dess presstjänst.

Påve Franciskus kommer att inleda processen i oktober med att presentera en ”synodal väg” i tre steg. Den skall börja i de lokala kyrkorna. Därefter startar en kontinental fas sommaren 2022 med breda internationella konsultationer och urskiljningsprocesser. Själva biskopssynoden följer 2023 och syftar till att under drygt två år stärka den synodala självsynen i katolska kyrkan och förbereda framtida arbetslinjer regionalt och internationellt.

I katolska kyrkan utgör biskopssynoden ett samrådande forum, där mötet med biskoparna utgör ett rådgivande organ för påven i specifika frågor. Franciskus har utvidgat mötet till att omfatta även andra kyrkomedlemmar än biskopar. Biskopssynodens ordinarie generalförsamling träffas vanligtvis vart tredje år. Dessutom kan speciella synoder kring kyrkans situation i olika regioner avhållas. Sedan det första mötet 1967 har det förekommit femton ordinarie och elva särskilda synoder.

(Vatican News)