”Skapelsens tid” – ett bidrag från kyrkan till miljömötet

Den 31 oktober inleds klimattoppmötet COP26 i Glasgow. Som en förberedelse skall den av kyrkan inledda ”Skapelsens tid” tjäna, har påve Franciskus bestämt. Han inbjuder alla människor av god vilja att besinna sig under denna tid, för det är nödvändigt med handling.

”Alla kristna kan forma sitt liv genom att engagera sig för ’vårt gemensamma hus’ med blicken riktad mot COP26”, betonar Vatikanen.

Sedan flera år firar katolska kyrkan årligen, mellan den 31 augusti och 4 oktober, ”Skapelsens tid”. Fokus ligger på bevarandet av naturen och miljön. Hur viktigt detta är visar klimatförändringarna, påpekar Vatikanen och påven. I ett gemensamt uttalande från Vatikanens dikasterium för miljöskydd och utveckling och den internationella katolska Laudato Sí-rörelsen heter det att den senaste klimatrapporten från FN visar att klimatförändringarna redan har lett till konsekvenser, och att ”tiden håller på att rinna ut för mänskligheten att undvika de värsta effekterna av den ekologiska kristen och klimatsituationen”.

Som förbönsämne för september uppmanar Franciskus alla att reflektera över sin egen livsföring och komma fram till en enklare och miljövänligare livsstil. Sedan 2015 firas ekumeniskt ”Skapelsens söndag” av de kristna kyrkorna. Redan 1989 hade dåvarande ekumeniske patriarken av Konstantinopel, Dimitrios I, inbjudit ”hela den ortodoxa och kristna världen” att be till ”världens Skapare” den 1 september. Initiativet accepterades 1992 av alla ortodoxa kyrkor och därefter av katolska och protestantiska lokala kyrkor. År 2007 utvidgades beslutet av det ekumeniska mötet i Sibiu till en förbönstid för Skapelsen och en hållbar livsstil från den 1 september till den 4 oktober.

(Vatican News)