Synodens förberedelsedokument vill väcka ”drömmar, profetior, förhoppningar”

Lyssna ”utan fördomar”. Ta ordet ”med mod och frihet i hjärtat”. Dialog med kyrkan, med samhället och med andra kristna samfund – det skall vara viktiga riktlinjer för nästa världsbiskopssynod. På tisdagen framlade synodsekretariatet synodens förberedelsedokument och ”vademecum” för att ge en orienteringshjälp inför den kommande synoden om synodalitet.

Dokumentet, med talrika påvecitat från tidigare encyklikor, är ett verktyg för att främja den första fasen av lyssnande och rådslag för gudsfolket i de lokala kyrkorna. Denna fas börjar i oktober 2021 och slutar i april 2022. 

Frågor om den ”synodala omvändelsen” och konkreta steg till dess förverkligande fokuseras i texten. En komplex text ”för att finna ett nytt grundlag för det kristna och kyrkliga livets vägar”. Synodsekretariatet hoppas att ”inte så få kyrkor har börjat med möten och mer eller mindre strukturerade processer för gudsfolkets samråd”.

Texten föreslår frågor att fundera över i de lokala kyrkorna. Hur ”går det till” i era lokala kyrkor? Erfarenheter i stiftet, glädjeämnen, svårigheter, sår? Hur kan förändring ske, vilka steg skall tas? Tio fördjupningsområden föreslås som uttrycker facetter av ”levd synodalitet”. Sekretariatet vill ha högst tio sidor svarstext, för att inte ”producera dokument” utan väcka drömmar, profetior och förhoppningar, skriver författarna till förberedelsedokumentet.

(Vatican News)