Påven avslutar den eukaristiska kongressen i Budapest

På söndagen avslutade påve Franciskus den veckolånga femtioandra eukaristiska kongressen i Budapest med Ungern som en statio orbis, en liturgi som framställer hela den katolska världskyrkan kring Herrens bord.

Jesu fråga till sina lärjungar i söndagens evangelium: Vem är jag för er? – riktas till var och en av oss personligen, sade påven i sin predikan. 

– Det är en fråga som kräver mer än ett snabbt svar utifrån katekesen, den kräver en levande, personlig respons.

Vårt svar ”förnyar oss som lärjungar”, sade Franciskus, en förnyelse som innebär tre steg: förkunna Jesus, urskilja med Jesus och följa Jesus. Förkunnelsen innebär inte bara uppståndelsens härlighet, utan också lidandet på korset.

Att urskilja: Vi kan lägga Jesus åt sidan, i ett hörn av vårt hjärta. Men Han vill ha oss på sin sida, gärna i tillbedjan inför eukaristin, i kontemplation över ”Guds svaghet”, som låter Jesus ”hela oss från självupptagenhet och öppna upp oss för att ge oss själva”.

Vi följer Jesus när vi ”lever vårt liv med Jesu egen förtroendefulla tillit” att vi är Guds älskade barn, sade påven. Det innebär att efterlikna Jesus, som kom för att tjäna och inte för att bli tjänad. Vi är kallade att möta våra systrar och bröder varje dag och tjäna dem för att ”känna glädje själva, och ge glädje åt andra”.

(Vatican News)