Påveresan – en vallfärd till historiska centra

Klockan sex på söndagsmorgonen startade påve Franciskus sin flygresa till Budapest och avslutningen på den eukaristiska kongressen, som pågått en vecka. Efter sju timmar i Ungern fortsatte påvens flygfärd till Slovakiens huvudstad Bratislava.

I Slovakien skulle påven besöka landets främsta vallfärdsort Šaštin, på festdagen för Guds Moder av de sju sorgerna, landets skyddshelgon. Påvens pilgrimsfärd skall vara ett sätt ”att anförtro åt henne alla dem som är skyddslösa, sårbara, lidande, även fysiskt lidande, så som han själv varit den senaste tiden, och särskilt med tanke på den situation som pandemin åstadkommit”, säger Vatikanens statssekreterare, kardinal Parolin.

Påvens resa kan ses ur fyra synvinklar, säger Vatikanens presstaleschef Matteo Bruni. En andlig dimension med fokus på eukaristin, en ekumenisk dimension i mötet med andra kristna ledare och Ungerns och Slovakiens gemensamma kristna arv, kopplat till de heliga Cyrillus och Metodius, som kristnade dessa folk, en interreligiös dimension i mötet med judiska ledare i de två huvudstäderna, och en missionsdimension där påven framhåller minnet av trohet och martyrskap hos de ungerska och slovakiska katoliker som led förföljelse under 1900-talets totalitära regimer.

(VaticanNews)